§ 1

Definicje

 

 1.       Sklep - sklep internetowy „quadowanie.pl”, prowadzony przez „Sprzedawcę” dostępny pod adresem http://www.quadowanie.pl/shop/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie po dokonanie Rejestracji skutkującej założeniem Konta.
 2.       Sprzedawca   - właściciel Sklepu Małgorzata Biedroń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AMH MARGO, ul. Dolna 64    33-131, Łęg Tarnowski   wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 993-018-23-07, REGON 121156530
 3.       Klient  - osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru u przedsiębiorcy niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Konsumentem”) oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
 4.       Konsument  - osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru u przedsiębiorcy niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.       Towar - rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiot Zamówienia złożonego przez Klienta, oferowana za pośrednictwem Sklepu.
 6.       Rejestracja - proces tworzenia konta Klienta na stronie internetowej Sklepu, polegający na wprowadzeniu danych osobowych Klienta, niezbędnych do złożenia Zamówienia, takich jak: imię, nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorstwa, adres e-mail, hasło.
 7.       Formularz  - formularz rejestracyjny dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta
 8.       Konto - część Sklepu dostępna dla Klienta po zalogowaniu się, stanowiąca zasób danych Klienta oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w Sklepie,
 9.       Koszyk - element Sklepu w którym widoczny jest wybrany przez Klienta Towar do Zamówienia.
 10.       Zamówienie   - oświadczenie woli Klienta co do chęci zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu, poprzez wypełnienie Formularza, wyborze metody dostarczenia Towaru oraz sposobu zapłaty.
 11.       Regulamin  - niniejszy regulamin sklepu

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1.         Niniejszy regulamin spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. tj.).
 2.       Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, jak również zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, sposób zamawiania
  i dostarczania Towaru, metody dokonywania opłat za Towar, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy, oraz zasady składania reklamacji i korzystania z gwarancji.
 3.       Klient Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, jak i zaakceptowania jego treści celem dokonania zakupu Towaru.
 4.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji, która jest jednakże niezbędna do złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.
 5.       Rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz przelewem on-line przeprowadzane są za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych DOTPAY, PAYPAL.

 

 

§ 3

Wymagania techniczne

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu i składania Zamówień, są następujące:

a)    komputer z dowolnym systemem operacyjnym połączony z siecią Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową: Firefox (10.0), Chrome (17.0), Internet Explorer (9.0), Safari (5.0), Opera (11.6),

b)   posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

c)    włączona obsługa plików cookies,

d)   zainstalowany program Adobe Flash Player.

 

 

§ 4

Kontakt ze Sprzedawcą

 

 1.     Adres Sprzedawcy: Małgorzata Biedroń, ul. Dolna 64, 33-131 Łęg Tarnowski,
 2.     Adres email Sprzedawcy: [email protected],
 3.     Numer  kontaktowy Sprzedawcy: 502-078-546,
 4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 53 1050 1562 1000 0090 7244 4905,
 5.     Kontakt Klienta ze Sprzedawcą może następować poprzez wskazane powyżej dane kontaktowe jak również za pośrednictwem pozycji „Kontakt” w Sklepie,

 

 

§ 5

Tryb i warunki zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1.     Klient zawiera ze Sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z chwilą zakończenia Rejestracji, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do nawiązania, zmiany lub rozwiązania usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2.       Proces Rejestracji polega na:

a)    wypełnieniu Formularza, znajdującego się na stronie Sklepu poprzez podanie wymaganych danych zgodnych z aktualnym stanem tj.: imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorstwa, adres e-mail oraz hasła,

b)   zapoznaniu się z Regulaminem i dokonaniu jego akceptacji.

 1.     Dla tego samego adresu poczty elektronicznej możliwe jest założenie tylko jednego Konta.
 2.     Po pomyślnym zakończeniu Rejestracji w Sklepie, każdorazowe zalogowanie się w celu złożenia Zamówienia odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności adresu e-mail oraz hasła.
 3.     Założenie Konta jest darmowe.

 

 

§ 6

Składanie Zamówień

 

 1.       Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2.       Zamówienia Towarów dostępnych na stronie internetowej http://www.quadowanie.pl/shop
  są przyjmowane:

a)    za pośrednictwem Sklepu przy użyciu Konta,

b)   za pośrednictwem korespondencji e-mail,

c)    telefonicznie,

d)   bezpośrednio, w siedzibie Sprzedawcy.

 1.     Zamówienia za pośrednictwem Sklepu przy użyciu Konata należy składać w sposób następujący:

a)    zalogować się na indywidualne Konto Klienta w Sklepie,

b)   wybrać z asortymentu Sklepu Towar będący przedmiotem Zamówienia i kliknąć "Dodaj do koszyka",

c)    wybrać ilość zamawianego Towaru,

d)   wybrać sposób dostawy,

e)    wpisać dane personalne Klienta oraz adres, na który ma być dostarczony Towar jeżeli są inne niż dane podane przy rejestracji Konta,

f)    wybrać sposób płatność i kliknąć "Zakończ- złóż zamówienie".

 1.     Zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail należy kierować na wskazany w § 4 pkt 2 Regulaminu adres e-mail Sprzedawcy podając jednocześnie:

a)    dokładną nazwę Zamawianego Towaru, kod produktu,

b)   ilość zamawianego Towaru danego gatunku,

c)    dane osobowe tj.: imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / siedziba firmy,

d)   metodę dostarczenia Towaru,

e)    metodę płatności,

 1.     Zamówienia składane telefonicznie należy kierować na wskazany w § 4 pkt 3 Regulaminu numer kontaktowy Sprzedawcy podając jednocześnie:

a)    dokładną nazwę Zamawianego towaru, kod produktu,

b)   ilość zamawianego Towaru danego gatunku,

c)    dane osobowe tj.: imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / siedziba firmy,

d)   metodę dostarczenia Towaru,

e)    metodę płatności,

 1.     Zamówienia składane przez Klienta metodą o której mowa w pkt 2 od a i b są potwierdzane przez Sprzedawcę w drodze zwrotnej korespondencji e-mail.
 2.     Zamówienia składane przez Klienta w sposób bezpośredni należy dokonywać pod adresem siedziby firmy Sprzedawcy wskazanym w § 4 pkt 1 Regulaminu.
 3.     Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu do momentu nadania przez Sklep przesyłki
  z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź
  z części Towarów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze.

 

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Zamówionego Towaru:

a)    przesyłka firmą kurierską,

b)   odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 1.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)    za pobraniem - gotówką przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej lub w kasie Punktu Odbioru Osobistego,

b)   przelewem - przesłanie należności na numer rachunku bankowego Sprzedawcy
o którym mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu, udostępniony Klientowi po złożeniu Zamówienia i otrzymania wiadomości e-mail od Sprzedawcy

c)    za pomocą systemu płatności elektronicznych (przelew online) - po wybraniu tej opcji, Klient zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.

 1.     W przypadku określonych rodzajów Towarów, dostępnych na stronie internetowej, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa powyżej. Stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie Towaru.

 

 

§ 8

Realizacja zamówienia

 

 1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2.     Rozpoczęcie przez Sklep realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia następuje:

a)    przy wybraniu sposobu płatności przy odbiorze - maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta,

b)   przy wybraniu sposobu płatności przelewem bankowym – maksymalnie następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu za złożone Zamówienie,

c)    przy wybraniu sposobu płatności w systemach płatniczych (przelewem online) - maksymalnie następnego dnia roboczego po autoryzacji płatności przez dany system.

 1.     Realizacja Zamówienia Towaru w Sklepie odbywa się za pośrednictwem usług świadczonych przez firmę kurierską: DHL chyba że Klient wybrał formę odbioru osobistego.
 2.     Przy każdym oferowanym w asortymencie Sklepu Towarze podany jest orientacyjny czas realizacji Zamówienia. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych Towarów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie Sklepu, wówczas Sklep kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu
  i potwierdzić dalszą chęć realizacji Zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania i realizacji Zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem bankowym, powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy Sklepu, a w przypadku płatności w systemach płatności elektronicznych, o czas autoryzacji płatności.
 3.     Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie Towaru spowodowane winą przewoźnika.
 4.     W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego Towaru, Sklep informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie o gotowości Zamówienia. Zamówiony Towar należy odebrać w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji pod rygorem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.

 

 

§ 9

Cena Towaru, koszty dostawy

 

 1.     Wszystkie ceny Towarów, dostępnych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, który wynosi 23%. 
 2.     Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy Towaru do Klienta.
 3.     Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta przy składaniu Zamówienia sposobu dostawy oraz metody płatności. Koszty dostawy ponosi Klient.
 4.     Obowiązująca wysokość stawek dostawy Towaru dla każdej z oferowanych przez Sklep form dostawy oraz form płatności jest wskazana na stronie Sklepu.
 5.     Całkowity koszt Zamówienia, tj. cena Towaru wraz z kosztem dostawy, wskazany jest
  w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 6.     W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania oraz dostawy poszczególnych Towarów, składających się na jedno Zamówienie złożone w ramach Sklepu, Sklep może zadecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu Zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa
  w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 7.     Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub - na życzenie Klienta - faktury VAT.

 

 

 

§ 10

Prawo odstąpienie od umowy

 

1. Klient będący Konsumentem dokonujący za pośrednictwem Sklepu (na odległość) zakupu Towaru może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg ww. terminu rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż dostawca.

2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość udostępniony jest na stronie Sklepu pod adresem: http://www.quadowanie.pl.

4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane za pomocą przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej bądź drogą elektroniczna na dane wskazane w § 4 Regulaminu dane adresowe Sprzedawcy.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, zaś Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających
z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru.

7. Zwrot płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Zamówionego przez Klienta Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w § 4 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę
o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. W sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

            a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

            b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,        

            c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

            d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 1.     Klient, niebędący Konsumentem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej, a jedynie zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

 

 

§11

Reklamacja

 

 1.    Sklep odpowiada wobec Klienta, zarówno będącego Konsumentem, jak i niebędącego Konsumentem, w zakresie rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2.    Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, będącego Konsumentem, jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu.
 3.    Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli Towar miał wadę, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 4.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 5.    Klient ma prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone przez Sklep są niezgodne
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6.    Reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową należy złożyć za pomocą przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej bądź drogą elektroniczna na wskazane w §4 Regulaminu dane adresowe Sprzedawcy.
 7.    W reklamacji należy umieścić datę stwierdzenia wystąpienia wady lub niezgodności Towaru oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń, jak również oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji, tj. wymiany Towaru na wolny od wady albo usunięcia wady.
 8.    Klient, zobowiązany jest przesłać reklamowany Towar w związku ze złożoną reklamacją na adres siedziby Sklepu wskazany w § 4 Regulaminu.
 9.    Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach budzących zastrzeżenie. Sklep rozpoznaje reklamację
  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej formie.
 10.     Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania Konsumenta pod rygorem uznania żądania za uzasadnione.

 

 

§ 12

Gwarancja

 

 1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2.    Uprawnienia Klienta, będącego Konsumentem, jak i niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, tj.
  w sytuacji, gdy dany Towar jest objęty gwarancją producenta, oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 3.    Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
 4.    Sklep nie udziela osobnej gwarancji na jakiekolwiek oferowane w Sklepie Towary. Większość Towarów dostępnych w Sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych jak również procedury gwarancyjne znajdują się na dokumentach gwarancyjnych, dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

 

§ 13

Polityka prywatności

 

 1.     Sklep jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże podanie ich przy Rejestracji jest niezbędne do zawarcia transakcji i realizacji Zamówienia. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie uniemożliwia korzystanie z serwisu. Ponadto Sklep gromadzi dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz jako zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami.
 3.     Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptację postanowień Regulaminu.
 4.     Klient ma prawo wglądu do udostępnionych danych osobowych w każdym czasie, nadto ma możliwość ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, oraz żądania ich usunięcia ze zbioru danych Sklepu. Aby z tych praw skorzystać, należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail. 
 5.     Dane osobowe podane przez Klienta są przechowywane i chronione przez Sklep, nie są udostępniane żadnym podmiotom bez zgody Klienta. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z przeznaczeniem Sklepu.
 6.     Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych tylko za zgodą Klienta, wyrażoną za pomocą akceptacji klauzuli, umieszczonej przy formularzu rejestracyjnym.
 7.     Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) poprzez akceptację stosownej klauzuli.
  W dowolnym terminie Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych.
 8.     W celu realizacji płatności w systemach płatności elektronicznych (PayPal, Dotpay) oraz w celu dostawy (DHL) Zamawianego Towaru do Klienta dane osobowe Klienta mogą być przez Sklep udostępniane celem prawidłowej realizacji ww.
 9.     Sklep udostępnia Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe.
 10.     Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
 11.     Zebrane dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania Klienta.

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1.     Sklep ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2.     Klient, przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od dnia wejścia w życie zmian
  w Regulaminie, zostanie powiadomiony o dokonanych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze Sklepem.
 3.     Celem zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer, na urządzeniu Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, mając jednak na uwadze, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu.
 4.     Sklep wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
  - Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  - Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
 5.     Szczegóły polityki cookies znajdują się na stronie Polityka cookies.
 6.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 roku.